درباره استارتاپچشم انداز استارتاپ آیدی کودر:
تبدیل شدن به مرجع صدور و ارائه ابزار و راهکار پاسخ سریع دیجیتال در ایران با رویکرد تسهیلگری ارتباط، ساده سازی دریافت خدمات و اطلاعات و گردش سریع در وب، جهت پوشش نیازهای حرفه ای، فردی، صنفی، سازمانی و دولتی در بخش های مدیریت؛ ارتباطات؛ تعاملات؛ خدمات دهی؛ تبلیغات؛ اطلاع رسانی؛ بازاریابی؛ فروش؛ پرداخت و فروشگاهی. 
مأموريت استارتاپ آیدی کودر:
ایجاد سینرژی و ظرفیت های جدید درون و برون سازمانی در حوزه های دیجیتال، رسانه ، IT ، ارتباطات مجازی، رویکردهای تعاملی، هوشمند سازی، و سایر شیوه های تسهیل شده تحویل خدمت ؛ روی بستر اپراتوری غیر متمرکز IPSP.
 مأموريت فناوری:
1- فرآهم ساختن امکان رمزنگاری حجم وسیعی از اطلاعات و محتوا، بر روی تصاویر مورد نظر کاربران اعم از تصویر اشخاص حقیقی، لوگو، نشان یا علامت ویژه و تجاری اشخاص حقوقی، تصویر کالا، تصویر متون نگارش شده و هر گونه تصویر دیگر.
2- ارائه ی شناسه دیجیتالی IPSP (تصویر واضح رمز نگاری شده) به کاربر تولید کننده، جهت ایجاد امکان مدیریت محتوا و نشر، همچنین بهره برداری (تعامل- بازخوانی و بازنشر) توسط مخاطبین کاربر پس از فرآیند رمزگشایی.
3- جلوگیری از دستیابی اشخاص به دیتای رمز نگاری شده، با چشم غیر مسلح و یا بدون گذرواژه در مواقع ضروری.
4- ایجاد امکان ارتباط سریع و پاسخ گیری سریع از محیط، اشخاص و اجسام به صورت آگاهانه و هدفمند به منظور ایجاد زمینه های لازم جهت تبادل اطلاعات به صورت سبز، تبلیغ و ترویج به صورت سبز و دریافت پاسخ از محیط و اشخاص به صورت سریع.

همچنان زندگی و کسب و کار بر مدار IPSP؛ ادامه دارد...

با ما سبز؛ با ما ماندگار


هرگونه سوء استفاده و یا کپی‌برداری از نام؛ عنوان و یا هر یک از نشان های ویژه ثبت شده و معرف فناوری IPSP طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379/10/04 مجلس محترم شورای اسلامی، و در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 1386/8/7 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، غیرمجاز تلقی شده و موجب پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.


دانلود اپلیکیشن برندستان

اپلیکیشنی برای اسکن داخلی و خارجی، ذخیره سازی، مدیریت و انتشار شناسه های دیجیتالی